Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

20:47

July 31 2018

20:45
20:45
20:45
20:44
20:44
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viaPicki91 Picki91

July 29 2018

22:50
Jeśli czujemy ogromny opór przed akceptacją rzeczywistości, która nas otacza, niewykluczone, że przede wszystkim nie potrafimy zaakceptować tego, co się dzieje w naszym wnętrzu. Być może odpychamy innych, bo przekreśliliśmy siebie. Czyżby konflikt ze światem zewnętrznym był odbiciem wojny, jaka toczy się w nas samych? Ludzie potrafią wejść z kimś w konflikt tylko po to, żeby nie musieć skupić się na wewnętrznym konflikcie, o wiele bardziej bolesny.
— Jon Frederickson - "Kłamstwa, którymi żyjemy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
22:49
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaegzystencja egzystencja
18:12
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viagrandma grandma
18:07
18:04

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
18:04

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viazi zi
17:55

Znajdź mnie szybko. Zanim znajdzie mnie kto inny.

— Haruki Murakami
17:53
2769 7c84 500
17:53
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
17:53
8480 f116
17:51
15:45
8671 f65a
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
13:28
13:27
Musisz podróżować, żeby znaleźć miejsce, do którego naprawdę należysz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl