Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2018

17:20
17:18
7955 9ca1 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viaxannabelle xannabelle

December 04 2017

22:33
Leczył ją.Każdego dnia.Systematycznie.Skrupulatnie.Z marzeń. Z naiwności. Z miłości. Z szans. Przeżyła.Wyzdrowiała. Ocknęła się. Jest szczęśliwa.
— N.Belcik
22:32
22:27
3729 f6e7
Reposted fromkarahippie karahippie viaMissAgness MissAgness
22:26
7415 e567 500
22:25
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamilsabelle milsabelle
22:23
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
22:21

inappropriatewords:

zkhtr:

i need my space unless youre the right person then dont go anywhere

Why is this so accurate

22:20
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viadancingwithaghost dancingwithaghost
22:18
6571 aa83
Reposted frompotatos potatos viamalinowowa malinowowa
22:18

November 11 2017

17:22
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 10 2017

19:47
19:37
3627 7461 500
Reposted fromstormymind stormymind
19:30
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viakolwiekco kolwiekco
19:29
6287 d2dc 500
Reposted fromgingillo gingillo viaMissAgness MissAgness

October 26 2017

19:13
19:10
19:09
9401 447e
Reposted fromkarahippie karahippie viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl