Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

22:59
22:56
22:52
1365 8e59
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamilsabelle milsabelle
22:52
4181 75e2
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viazi zi
22:51
5217 d3cf 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viazi zi
22:51
4066 f68b
Reposted fromumorusana umorusana viazi zi
22:49
1126 e8f0 500
Reposted fromyogrt yogrt viaPicki91 Picki91
22:49
4614 7810

sadness-here:

Black&white »soft macabre »tattoos

Reposted fromKiro Kiro
22:48
2148 9955
Reposted fromniewychowana niewychowana viamilsabelle milsabelle
22:47
2824 bdef
Reposted frombrumous brumous viazi zi

September 13 2017

21:51

Zakładasz, że między nami jest coś takiego, co pozwoli nam zawsze do siebie wracać. Zakładasz, że cokolwiek zrobisz - zawsze będę czekać. Nie będę. Coraz częściej myślę, że już nic między nami nie zostało.
Reposted frommilsabelle milsabelle
21:48
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
21:47
3223 b8aa

queenofspades16:

I’m used to it..

Reposted fromzi zi
21:46
2964 9414
Reposted fromIriss Iriss viamilsabelle milsabelle
18:41

My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.

— Tove Jansson "Pamiętniki Tatusia Muminka"
Reposted fromlittlemouse littlemouse viadivi divi
18:38
5353 933e 500
Reposted fromhagis hagis viadivi divi
18:35
1371 88b7

neckkiss:

Rupi Kaur 

(via weheartit)

Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
18:33
5769 ef9c 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamilsabelle milsabelle
16:01

Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
Reposted frommilsabelle milsabelle
15:57
5030 ddc6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl