Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2018

17:53
8480 f116
17:51
15:45
8671 f65a
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
13:28
13:27
Musisz podróżować, żeby znaleźć miejsce, do którego naprawdę należysz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
13:10
8460 89c1
Reposted fromohnina ohnina viafajnychnielubie fajnychnielubie

July 22 2018

21:57
- Nie mam gdzie sie ukryć. Nie mam gdzie uciec.
- Uciekaj we mnie.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viadancingwithaghost dancingwithaghost
21:51
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
21:40
Moje serce zdobywają jego błękitne oczy
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
21:35
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamalinowowa malinowowa
21:33
0307 3cfb
Reposted fromretaliate retaliate viamalinowowa malinowowa
21:21
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromlovvie lovvie vianiewiastqa niewiastqa

July 18 2018

18:16
8500 9725 500
Reposted from2017 2017 viadancingwithaghost dancingwithaghost
18:14
'ja' to najtrudniejsze słowo do zdefiniowania
— 'Żółwie aż do końca'
18:11
5146 6a76
18:10
2172 3803
Reposted fromoblivious oblivious viamalinowowa malinowowa

July 04 2018

21:23
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik viadancingwithaghost dancingwithaghost
21:10

July 02 2018

17:36
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viaegzystencja egzystencja
17:36
1454 592c
Reposted from4777727772 4777727772 viaegzystencja egzystencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl